Parcelace Nučic k 9.10.2010

 

k.ú.: 708062 - Nučice u Rudné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha 8 telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 531618 - Nučice NUTS5 CZ020A531618
Pracoviště 210 - Praha-západ  

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 09.10.2010)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda   1656 3142611
zahrada   379 202426
ovoc. sad   9 26558
travní p.   248 287756
lesní poz   71 618741
vodní pl. nádrž umělá 3 1881
vodní pl. tok přirozený 134 45079
vodní pl. tok umělý 17 2863
zast. pl. zbořeniště 6 1163
zast. pl.   980 256219
ostat.pl. dobývací prost. 89 236102
ostat.pl. dráha 68 140430
ostat.pl. dálnice 1 42624
ostat.pl. jiná plocha 452 368787
ostat.pl. manipulační pl. 28 138622
ostat.pl. neplodná půda 81 83034
ostat.pl. ostat.komunikace 403 140630
ostat.pl. silnice 172 160998
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 81 56802
ostat.pl. zeleň 3 578
Celkem   4881 5953904
Par. DKM   4881 5953904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 190
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 367
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 154
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav.   79
Celkem   951
- byt 61
rozest. byt 20
Celkem   81
LV   1248
spoluvlastník   1714

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Měřítko Platnost od Platnost do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2009    
ZMVM 1:2000 15.09.1980 29.09.2009  
S-SK GS 1:2880 1840 15.09.1980 28.02.1824 1:2880,
Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 17.10.2010 22:00

Kontakt

Zdravé a zelené Nučice U Háječku 422
252 16 Nučice
zelenenucice@seznam.cz