Změna územního plánu č.7  roky 2008 - 2010

Územní plán není zrovna zábavné čtení před usnutím, nicméně jeho dopady na život v obci jsou poměrně dalekosáhlé. Je v zájmu obce mít schválený a platný územní plán a tedy představu dalšího rozvoje (například už jen pro správné dimenzování čističky odpadních vod...).

A jak jsou na tom Nučice? Momentálně se svádí úporný boj o změnu ÚP č.7, zatímco řada předchozích změn ÚP (č.2, 3...) zůstává neplatná, byť de facto aplikovaná.

A zmíněná změna ÚP č.7? Sdružení upozornilo na to, že dodatek vážně zasahuje do regionálního biokoridoru RBK-1186 (Nučice, část Na Brodcích) a ačkoliv je to nepřípustné (nehledě na to, že to ani není v zájmu obce), současní zastupitelé neústupně bojují o jeho schválení. Proboha proč?

Podle zákona je zastupitel povinnen - v případě, že má zájem na výsledku hlasování - předem ohlásit konflikt zájmu.

Podle našich informací, minimálně dva ze současných zastupitelů by v případě schválení změny ÚP č.7 významně zhodnotili svoje pozemky. Přesto, jak je patrné ze zápisu z jednání zastupitelstva, ani jeden z nich prohlášení neučinil a hlasoval PRO přijetí dokumentu.

 

 

Více informací o změnách územního plánu najdete zde: 

www.nucice.eu/zmena-c-7a-uzemniho-planu-sidelniho-utvaru-nucice/d-18394/p1=2969

Rok 2012 změna číslo 7a byla schválena a dne 5.5.2012 vydána veřejná vyhláška - ze změny byly vypuštěny protiprávní navrhované změny

 

 

Kontakt

Zdravé a zelené Nučice U Háječku 422
252 16 Nučice
zelenenucice@seznam.cz