Územní plán

08.09.2013 08:20
V současné době probíhá tvorba a schvalování nového ÚP naší obce. Informace a podklady jsou na webu obce  www.nucice.eu/navrh-noveho-uzemniho-planu-nucic/d-18991/p1=2969
08.10.2010 23:18
Vzhledem k tomu,že dopátrat se dokumentace k územnímu plánování obce vyjma změn č.5,7 a 8 trvalo dost dlouho než bylo toto téma doplněno.
27.07.2010 21:46
              V souladu s ustanoveními stavebního zákona se územní plán obce zpracovává pro celé území obce. Zahrnuje celé správní území obce, a proto jsou do něho začleněny všechny plochy ( v konečném důsledku všechny pozemky), které se na daném území nacházejí....

Kontakt

Zdravé a zelené Nučice U Háječku 422
252 16 Nučice
zelenenucice@seznam.cz