Nučický zpravodaj

Zaregistrovali jsme, že Nučický zpravodaj začal zdarma docházet do všech dopisních schránek v obci. Toto i obsahová rozmanitost se nám líbí a je vidět, že informovanost o dění v obci i na "radnici" je o poznání lepší než v dobách minulých. Nejen Nučický zpravodaj, ale i obecní web dostali nový "kabát", a i obsahová náplň se změnila, dle našeho názoru k lepšímu.

Jeden z článků v Nučickém zpravodaji nás obzvlášť potěšil, a proto k němu přispíváme také svou "troškou do mlýna".

 

    

Se zaujetím jsme si přečetli článek Josefa Kozáka „MYSLIVCI INFORMUJÍ!“ v novém Nučickém zpravodaji www.nucice.eu/2011/ds-6912/archiv=0&p1=2237 .

Tento článek nás potěšil a to hlavně proto, že člověk, který v obci zřejmě žije již léta má na ochranu přírody stejný, nebo velmi podobný názor jako my – nově přistěhované „náplavy“.

            Souhlasíme plně s autorem článku, že člověk, který je součástí přírody, je opravdu zároveň jejím největším nebezpečím (v mnoha případech řízen jen honem za vidinou vlastního zisku). Vnímáme to takto stejně i když náš pohled na rozšiřování obce je možná pro někoho nepohodlný a jinými nepochopený…

            Mnozí z nově přistěhovaných, stejně jako my, odešli z města za přírodou. Chápeme, že určité (plánované a řízené) rozšíření obce je z dnešního hlediska nezbytné a pochopitelné, ale všechno má své hranice a vše by mělo mít jasný plán a logiku. Nelze však zastavět všechno. Nechceme přeci, aby okolní obce srostly s námi v jeden celek, bez zachování oddělujících (a řekněme si upřímně v okolí Prahy mizejících) zbytků živé přírody a zeleně. Vždyť zvěř (člověka počítaje) potřebuje tuto přírodu k životu a jak autor článku krásně napsal, „Ať po nás kus té krásné přírody zbyde. Nemysleme jen na sebe, ale i na ostatní“.

 

Na obrázku je vyfocena skupina zvěře na poli na Krahulově směrem na Mezouň, která by po realizaci změny ÚP v této lokalitě, kde se nachází i regionální biokoridor mohla být časem je tichou vzpomínkou.

 

 

 

            Končíme citací z článku: „Tak, kdo si to neuvědomuješ, honem se vzpamatuj! To může nastat konec života v přírodě a dávej pozor, do ní patříš i ty, člověče.“


 

  

Kontakt

Zdravé a zelené Nučice U Háječku 422
252 16 Nučice
zelenenucice@seznam.cz